Kafel z herbem Cielepała, Gniezno, XV w.

 


Description
Kafel z herbem Cielepała(?) w małej tarczy herbowej ostro zakończonej, umieszczonej w ramce gotyckiej czterołukowej w otoczeniu róż pięciolistnych i czterech rozetek kwiatowych. Powierzchnia kafla jest nieszkliwiona o barwie ceglasto - szarej. Odkryty w roku 1994 w trakcie badań prowadzonych na linii brzegowej dawnego Jeziora Świętego.

Location
Gniezno, województwo wielkopolskie

Dating
XV w.

In the Collection
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Dimensions
Wysokość: 16,6 cm; długość: 16,3 cm; szerokość: 15,1 cm.

Inventory number
1994:3/32

licencja otwarta