Pochewka grzebienia, Gniezno, wczesne średniowiecze

 


Description
Pochewka grzebienia wykonana z poroża, obustronnie zdobiona ornamentem oczkowym oraz żłobkami, z zachowanymi żelaznymi nitami. Znaleziona w osadzie, na dawnym Jeziorze Świętym (stan. 22), podczas badań archeologicznych w 2008 r.

Location
Gniezno, województwo wielkopolskie

Dating
wczesne średniowiecze

In the Collection
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Dimensions
Długość: 14,5 cm; szerokość (w 1/2 dł.): 2,0 x 0,5 cm.

Inventory number
MPPPG/A/1069